3/11/21

Nou llibre titulat: "El carrer dels Oms. De tallers de manufactura a comerciants".

El carrer dels Oms es crea al segle XI formant part de Madina Mayurqa i el topònim actual comença a emprar-se a partir del segle XIV. Per tant estem parlant d’una de les vies de comunicació existents més antigues de Palma que ha servit per comunicar la part alta amb la baixa a uns dels extrems perifèrics de la ciutat.

Aquesta condició perifèrica, quasi adherida, primer a la muralla musulmana i posteriorment a la renaixentista, feren que durant molts de segles no fos una zona prou urbanitzada, on fins al segle XVIII predominen un gran nombre d’horts.

L’explosió urbanística vingué a partir dels inicis del segle XIX, arrel de la Guerra del Francès, on s’instal·là molta població provinent de Catalunya, escapant-se del conflicte bèl·lic, que trobaren la ciutat de Palma i especialment el carrer dels Oms com el seu espai d’acollida. Aquest increment demogràfic dugué noves construccions i l’inici de petits tallers de manufactura, especialment de sabaters i formes que es veren complementats amb la construcció d’una gran fàbrica de teixits i posteriorment de paper.

A partir del segon terç del segle vint varen iniciar la seva activitat empreses dedicades al sector terciari, les quals convivien amb els tallers de manufactura. Un cop superada la segona meitat del segle XX, l’activitat comercial es va anar imposant a la de manufactura, la qual va sortir cap a la perifèria.

Durant els darrers seixanta anys el carrer dels Oms s’ha caracteritzat per una via de caire comercial i aquest treball pretén reconèixer l’activitat d’aquells negocis que han format part de la seva història i del conjunt de la ciutat, quan es compleixen trenta anys de la conversió d’aquesta via com a zona de vianants.

Promotor: Associació de Comerciants del Carrer dels Oms.

Editor: Documenta Balear SL

Suport de l'edició: 

No hay comentarios: