RECORREGUTS HISTÒRICS I CULTURALS

Els següents recorreguts històrics tenen la intenció de donar a conèixer la nostra història i apropar als nostres ciutadans el passat que ens ha definit com a poble i és el resultat del que som a dia d’avui.

Podeu gaudir de la següent oferta cultural, que a continuació vos detallem:  

* Palma gòtica.
* Palma jueva
* Palma islàmica.
* Palma llegendària.
* Palma modernista
* Patis de Palma.
* Castell de Bellver.
* Les institucions balears (Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Parlament Balear).
* El Port de Palma.
* Escultures de Palma.
* Barri de Santa Catalina.
* Barri del Terreno.

* Barri del Molinar.
* Barri de la Soledat.
* Ruta del desembarcament de Jaume I.
* Visita històrica i etnogràfica a la possessió de Galatzó.
* Calvià: història i cultura.

PALMA GÒTICA

1. LLOTJA: Exemple de gòtic civil del segle XV. Construït per Guillem Sagrera, per ser la seu del Col·legi de Mercaders fins al segle XIX. Posteriorment, ha tengut altres usos. 
  
2. LA SEU: És el millor exemple de gòtic religiós, tot i que, es combinen altres estils: renaixement, barroc o modernisme. Començà a construir-se a principis del segle XIV, durant el regnat de Jaume II i s’acabà a 1601. Visita interior i exterior d’aquest temple.

* Es preferible accedir de dilluns a dissabte al matí, perquè els diumenges hi ha missa i només es pot visitar el temple en intervals de 30 minuts i el Museu roman tancat.

3. ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA: L’edifici es començà a construir abans que la Seu. És la única església de Mallorca que té projectades tres naus al seu interior. El 1256 es signaren el privilegis i franqueses del Regne de Mallorca i on també Ramon Llull tingué una experiència que el va il·luminar. 

 
PALMA MODERNISTA

1. LES CASES CASASAYAS O PENSIÓ MENORQUINA: Edifici de Francesc Roca, construït entre 1908-11. Situat a la plaça del Mercat.  

2. GRAN HOTEL: Primer exemple de Modernisme a Mallorca, obra de l’arquitecte català, Lluís Domènech i Montaner a l’any 1901. Situat a la plaça Weyler, seu de la Fundació la Caixa.

3. L’ÀGUILA: Edifici de caire comercial, obra de Gaspar Bennàzar l’any 1908. Situat a la plaça Marquès del Palmer.
  
4. LA CASA REY: Un dels millors exemples modernistes a Mallorca, recorda a la Casa Batlló, per la seva decoració ceràmica. Obra de Lluís Forteza-Rey a l’any 1909. Ell mateix dissenyà el seu taller, situat al carrer Colom, 11. Situat a la plaça Marquès del Palmer.

5. CAN CORBELLA: Edifici de característiques neo àrabs. Situat al carrer Sant Domingo.

6. LA SEU I GAUDÍ: És un indret que no ha deixat mai d’evolucionar estilísticament, en aquest sentit el bisbe Campins cridà a principis del segle XX a Antoni Gaudí, qui vingué amb Rubió i Jujol per treballar al seu interior entre 1901-14.

7. LA SEU DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE BALEARS: És un altre exemple de l’arquitecte Gaspar Bennàzar construït l’any 1906. Situat a la plaça Sant Francesc.

8. CASA BARCELÓ: Obra de Bartomeu Ferrà entre 1902-4, destaquen els plafons ceràmics que simbolitzen les diferents arts. Situat a la plaça Josel Maria Quadrado.

9. EDIFICI TRIQUET: Un exemple de Gaspar Bennàzar. Destaca la seva vidriera de forma serpenjant i la torreta d’estil neo àrab. Situat al carrer Sindicat, cantonada avinguda Alexandre Rosselló.

10.CASA SEGURA: Exemple d’estil Sezessionista, modernisme vienès, obra de Francesc Roca a l’any 1908. Situat al carrer 31 de desembre, cantonada avinguda Comte Sallent.


PALMA LLEGENDÀRIA

1. EL CAP DES MORO: Situat al carrer Jovellanos, cantonada passeig del Born.

2. LA MÀ DES MORO: Situat carrer de la mà del Moro, prop del passeig del Born.

3. LA TORRE DES CAPS (PALAU DE L'ALMUDAINA) I PALAU MARCH.

4. LA SEU.
 
5. PALAU EPISCOPAL, LLEGENDA DEL DRAC DE NA COCA.

6. PORTAL DEL MIRADOR (LA SEU).

7. PORTAL DE L'ALMUDAINA (LA SEU).

8. PARLAMENT BALEAR.

9. SEU DEL CONSELL DE MALLORCA.

10. AJUNTAMENT DE PALMA I PLAÇA DE CORT.

11. ESGLÉSIA I PLAÇA DE SANTA EULÀLIA.

12. CAN OLESA: Situat al carrer Morei.

13. CAN FORMIGUERA: Situat al carrer Portella.

14. COVENT DE SANTA CLARA.

15. CALL MAJOR JUEU.

16 BASÍLICA DE SANT FRANCESC.


PALMA JUEVA

1. PLACETA DE SANTA FE: Trobem l’església de Santa Fé, antiga sinagoga jueva.

2. C/ DEL BALUARD DEL PRÍNCEP: Lloc on es trobava l’antic cementiri islàmic, que fou desenterrat al segle XIV.

3. C/ DE PORTA DE MAR: Porta de la muralla que es feu durant el segle XIV.

4. C/ DE SA CALATRAVA: En aquest carrer varen rebre propietats els membres d’aquesta ordre militar, topònim que s’ha estès a tot el barri.

5. C/ DE SALOM: Topònim hebreu, que fa referència a la família Salom, originaria de Binissalem, els quals visqueren aquest carrer.

6. C/ DELS BLANQUERS: Gremi menestral que treballà en aquesta àrea durant l’edat mitja.

7. C/ TORRE DE L’AMOR: Una de les llegendes jueves més famoses de Palma.

8. C/ DE BERARD: Lloc on hi havia l’antiga presó jueva.

9. C/ DEL BORN DE SANTA CLARA: Hi havia un mur que dividia el call jueu, del convent de les clarisses. Foren molts, els conflictes que tingueren com a veïnats.

10. C/ CAN SERRA: Lloc on hi ha els banys àrabs, que eren propietat d’un jueu, durant aquesta època.

11. C/ DEL CALL: Entrada principal del call major jueu, entre el segle XIII i XVI.

12. C/ DEL SOL: Carrer principal del call major jueu, el qual fou substituït per casals renaixentistes de la burgesia cristiana.

13. C/ DE MONTI-SION: Lloc on es troba l’homònima església fundada pels jesuïtes al segle XVII. Abans es trobava la sinagoga major del call jueu.

14. C/ DEL VENT: Carrer per on s’entrava a la sinagoga major, és destacable l’antiguitat d’aquests traçat.

15. C/ DE LES ESCOLES: Probablement fos l’indret on hi hagué les famosa escola d’astronomia, regentada pels jueus. Fou cremada durant el saqueig del call jueu, l’any 1391.

16. C/ DELS BOTONS: Els edificis d’aquest carrer són del segle XIV, són dels més antics que trobem en aquesta àrea, contemporanis a l’època en la qual visqueren els jueus. 

17. C/ DE SA PORTA DEL TEMPLE: Porta de sortida situada a llevant. Sabem que els famosos cartògrafs, els Cresques, vivien prop d’aquí i concretament darrera aquesta porta tenien un hort.


PALMA ISLÀMICA

1. BALUARD DE SANT PERE: Construït al segle XVII sobre les restes d’una antiga muralla islàmica del segle XII, situada a la banda de ponent. Aquesta barriada presenta un tram urbà típicament àrab i així ho han evidenciat les troballes arqueològiques.

2. FONT DE LA VILA: Tram de sèquia d’origen àrab, que duia aigua a ciutat des de la serra de Tramuntana. La sèquia corre unida a la muralla.

3 LA TORRE CANTONERA: És la única torre islàmica que es conserva a Palma, junt al baluard de Sant Pere.

4. PLAÇA DE LA DRASSANA: En aquest indret sabem que es construïen embarcacions durant època islàmica.

5. PORTA DE LA GABELLA DE LA SAL: Única porta islàmica conservada, del recinte murari del segle XII. Situada al carrer de la Mar.

6. HORT DEL REI: Aquesta àrea ajardinada es feu als anys’60, obra de l’arquitecte Gabriel Alomar. Vendria a simular els jardins de l’alcàsser de l’Almudaina que hi hagué en època islàmica. 

7. ARC DE LA DRASSANA MUSULMANA: Exemple d’arquitectura àrab. Aquest element donava accés des de la mar i era on es reparaven les embarcacions. Fou descobert als anys’60.

8. PALAU DE L’ALMUDAINA: Era la seu del valí musulmà. L’actual edifici fou reformat pels cristians i només es conserva el topònim i alguns elements d’aquesta època.

9. ARC DE L’ALMUDAINA: Aquest element no és d’origen islàmic, sinó més bé romà. Era un punt d’entrada de la ciutat romana.

10. BANYS ÀRABS: Únic exemple a Palma, dels cinc que hi havia. Actualment és propietat de la família Espanya.

* Preu: 1’5 euros per persona.

11. EL TEMPLE: Les torres de Gumara foren construïdes al segle XII.


RUTA DEL DESEMBARCAMENT DE JAUME I

1. CREU DEL DESEMBARCAMENT: Situada a la caleta de Santa Ponça. És el lloc on varen arribar el rei en Jaume I i els seus dia 10 de setembre de 1229. 700 anys després, a l'any 1929, es va a erigir aquesta creu per commemorar el 7è centenari de l'arribada de les tropes catalana-aragoneses.

2. PUIG DE SA MORISCA: Situat a Santa Ponça, a una altura de 120 metres, des d'aquest punt tenim un control visual de tota la badia de Santa Ponça i de quasi tot el terme municipal de Calvià.
Aquest indret d'origen prehistòric, va ésser ocupat en època islàmica, i més concretament, durant el període almohade (1201-1229).
Aquí hi havia el contingent àrab, que va veure arrivar al rei en Jaume i als seus. Fou el primer punt, pres també, per les tropes catalana-aragoneses.
3. CAPELLA DE LA PEDRA SAGRADA: Situada en la Ctra de Palma- Andratx, a la alçada de la desviació de Cala Figuera.Monument construït a l'any 1929, com a commemoració del seté centenari de la conquesta cristiana.És una petita capella, d'estil neoromànic, on hi ha una roca al seu interior, i segons la tradició, aqui es va a celebrar la primera missa, el dia 12 de seembre de 1229 per part del bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou.

4. CREU DELS MONCADA: Monument situat poc abans d'entrar a Palma Nova. Creu de ferro d'estil gòtic, sobre una base de pedra de Santanyí, erigida a l'any 1886, per una sèrie de literats de la Renaixença i amb el suport econòmic de l'Arxiduc Lluís Salvador.
Commemora el lloc on varen morir els "germans" Montcada durant la disputa de la primera batalla entre sarraïns i cristians, dia 12 de setembre de 1229.
5. CASTELL DE BENDINAT: La construcció actual és de 1867, segueix una tipologia de castell centre-europeu. Abans havia estat una antiga alqueria àrab, convertida posteriorment en possessió.
En aquest indret es va establir un campament, després de la primera batalla guanyada, on l'objectiu ja no era un altre que conquerir Medina Mayurqa.


VISITA HISTÒRICA I ETNOGRÀFICA A LA POSSESSIÓ DE GALATZÓ

1. CASES DE GALATZÓ: Edifici principal de la finca de Galatzó, en ella vivien els propietaris i l'amo. Al voltant de la seva clastra o pati central, s'organitzen una sèrie d'habitacions, on es distribueixen les diferents feines agrícoles i ramaderes. Les cases incorporen una capella, on es celebraven els rituals litúrgics, per no anar fins a altres localitats.

2. S'HORT DES TARONGERS: Conjunt de marjades, és una de les vistes més precioses de la finca, on s'observa el lateral de les cases. Destaca el conjunt del sistema hidràulic, on una gran bassa recull l'aigua sobre el turó i la translladà fis a les cases i per regar mitjançant l'acció mecànica d'uns molins fariners d'origen àrab.

3. SA PEDRERA: Exemple de caseta de roter o lloc on dormien els pagesos que feien feina al camp. Construcció simple d'un aiguavés.

4. AQÜEDUCTE: Aquesta construcció és part de la sèquia de la font de Sa Cometa: Supera en altura el llit del torrent i permet traslladar l'aigua des de dita font fins a les cases. Sèquia es construí a època àrab i ha funcionat fins fa pocs anys.

5. FONT DE SA COMETA: Font de Mina o Qanat. És una galeria feta amb la tècnica de pedra en sec i serveix per extreure mitjançant evaporació l'aigua d'un pou mare subterrani. Tipologia constructiva d'època àrab.

6. FORN DE CALÇ: Construcció circular feta de pedra, on la qual es feia calç viva, que desprès es venia per a emblanquir les parets de les cases. Al llarg d'aquesta ruta trobem un total de tres forns de calç.

7. RANXO DE CARBONER: En aquest indret, que també s'ha habilitat com a àrea recreativa, podem observar els elements que empraven els carboners per fer carbó. Trobem la reconstrucció de barraques, on vivien aquests, i les sitges, on es feia el carbó.

8. SES SÍNIES: Vall on comença el torrent de Galatzó i conca hidrogràfica important. Trobem una naveta no datada, però posterior al 1600 aC. A la vessant de la muntanya hi ha les coves d'en Batiat, jaciment prehistòric i reutilitzades pels bandits, per a emmagatzemar els seus botins. Hi ha un pou de capelleta, que dóna el nom a aquest indret.Des d'aquest indret es pot començar una altra ruta, cap a la mola de s'Esclop (926 m.), on hi ha interessants elements com una gran era, una caseta de roter, la font des Quer i la caseta de n'Aragó.
  
CALVIÀ: HISTÒRIA I CULTURA

1. POSSESSIÓ DE MOFARÈS: Prové d’arrels islàmiques amb el topònim de Mofarig. En 1361 i 1364 apareix documentada l'alqueria Mahares.  

2. POU DE SA CREU:   Pou públic de finals del segle XIX. El trobarem sortint del poble per la part de ponent, en la confluència de la carretera vella des Capdellà i camí de Son Pillo.

3. CREU JULIANA: Creu de ferro ubicada sobre el pou. La trobem documentada l’any 1652, quan es feu per primer cop la processó en honor a Sant Sebastià.

4. ES PONTET: Casa urbana que apareix al mapa del cardenal Despuig (1784). Però la documentació més antiga la tenim de 1695, les quals es valoraven en 1.890 lliures i eren propietat de Damià Carbonell, es Gros.

5. SA SOCIETAT: Aquest edifici fou la seu de la Societat de Socors Mutus Unió Obrera de Calvià, el qual es construí el 1933. La Societat de Socors Mutus Unió Obrera de Calvià s’havia fundat el 1908 amb seu a Can Canonet.

6. L’ALJUB VELL: Fou bastit el 1616, per acord de la Universitat de Calvià.

7. L’ALJUB DE DALT: Es troba documentat per primer cop a l’any 1843.

8. PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA: Es dedicava a aquest sant des de 1248 “Sancte Iohanne Calvianao”. Substitueix a l’antiga església de Calvià, la qual era d’unes dimensions menors i tenia una torre de defensa construïda en 1604. En 1867 fou enderrocà, però les obres no començaren fins a 1876. Fou acabada l’any 1896. 

9. LA RECTORIA: Presenta una clastra amb un pou al centre, a la qual s’accedeix per dos arcs rebaixats, on entre aquests dos hi ha la data de 1766.

10. CAN VERGER: La primera referència la tenim al segle XVIII, la qual era propietat de la família Verger.

11. LA CAPELLETA: L’Arxiduc en l’any 1880 ens parla d’ella i diu que es construí al segle XV, però realment la trobem documentada per primer cop, l’any 1652.
12. CAL METGE VELL O CAN JUANEDA: Aquesta és la casa de la família Juaneda, nissaga de metges.

13. CAN ROS: La primera referència documental és de l’any 1809, on trobem a Rafel Colomar, “Ros”.

14. SON MIR: Antic rafal, el tenim documentat com a tal als Estims de 1578, propietat d’Antoni Mir i valorat en 400 lliures.

15. MOLÍ DES CASTELLET: Aquest és un exemple d’antic molí de vent fariner, del qual ja ens parlaven Juan Seguí Rodríguez i l’Arxiduc a finals del segle XIX. A la dreta del portal hi ha una inscripció gravada de 1830.

16. POU NOU DE SON FONT: Rep el nom de la finca on es situa. Aquest aljub es construí el 1817.

17. CAN COMALLONGUES: És interessant la seva carrera empedrada i son un exemple molt clar del que defineix l’arquitectura popular de Calvià. Aquí va néixer el 24 d’agost de 1845 el compositor Mn. Pere Josep Canyelles, conegut com el capellà de Can Comallongues.